Vad är alfa-1-antitrypsinbrist?
En ärftlig sjukdom som kan resultera i allvarlig lungsjukdom hos vuxna och/eller leversjukdom hos spädbarn, barn och vuxna.
Familjetestning
Forskning
Find an Alpha Doc
Donera

Hälsotips för alfapatienter

För personer med alfa-1 är det viktigaste sättet att undvika sjukdom eller att bromsa sjukdomsförloppet, att undvika riskfaktorer.

Den största riskfaktorn för lungsjukdom är rökning. En person med alfa-1 som röker måste sluta! Det är också viktigt att undvika passiv rökning och att undvika att inandas eventuellt irriterande luftföroreningar på jobbet.

Substitutionsterapi (ersättningsterapi) finns tillgänglig för personer med alfa-1-relaterad lungsjukdom men det är bara en del i behandlingen av alfa-1. Se avsnittet om substitutionsterapi.

Följande hälsotips är generella riktlinjer och du

läs mer...

Tack för ert stöd!

Alpha Net    
Alpha Net Logo CSL Behring
Logo Dohmen   Logo Grifols

This website is made possible through the generosity of Accredo, AlphaNet, Dohmen Life Science Services, CSL Behring and Grifols.